Frps kyniske agitasjon

Arne Sortevik og Knut Vidar Schjenken bruker igjen det gamle Frp-trikset med å setter to svake grupper opp mot hverandre – eldre og flyktninger (BA 22.01. og BT 23.01.).