Felles nordisk front mot Storbritannia

De nordiske miljøvernministrene varsler en tøff politisk kamp for å få Storbritannia til å stanse utslippene fra Sellafield.