Fryktar for byråkratbygda

Offentleg sektor skal slankast og effektiviserast i 2002. Då skal lagnaden spikrast for dusinvis av stats- og fylkeskommunale tilsette i byråkratbygda Leikanger.