Det gode liv

Ofte kan det høres og se ut som om politikere hovedsakelig prøver å få de budsjettmessige endene til å møtes i balanserte regnskap.