Sykehus med eget vikarbyrå

BT 11. april har en artikkel hvor en tar opp problemstillinger omkring bruk av vikarbyråer i helsevesenet.