2300 lærere må ut av skolen

Oppsigelser fryktes. 2300 lærerstillinger forsvinner til sommeren. Årsaken er at lærerne må undervise mer som takk for lønnshoppet.