Bergen trenger Byantikvaren

I byrådets budsjettforslag kuttes bevilgningen til Byantikvaren med tre millioner. I praksis vil dette bety nedleggelse av Byantikvarens kontor. Er dette et tap for byen, eller en fornuftig innsparing?