Krise i bergensskolen?

Det finnes i alt 93 barne- og ungdomsskoler i Bergen. Totalt er det for 2002 budsjettert med vel 1,3 milliarder kroner til drift av skolene.