Pårørendes stilling

Den som rammes av en straffbar handling har lenge vært straffesakens glemte aktør. En statist i egen sak. Pårørende har hatt en enda mer perifer rolle.