Gulating lagmannsrett i Rådhuskvartalet

Det har i de siste uker pågått en spennende debatt i Bergens Tidendes spalter omkring den fremtidige bruk av Rådhuskvartalet, så vel på lederplass som i intervjuer og artikkelstoff.