Bedre fordeling gir gevinst

Vi hører og leser stadig vekk om pasienter som klager over lang ventetid for å komme til sykehusene her i byen, og når de endelig får plass, er «servicen» ikke tilfredsstillende p.g.a. dårlig bemanning.