Krev lenger frist for Årdal og Høyanger

I eit ope brev til leiar Olav Akselsen i Stortingets næringskomite, ber Andreas Bakken om at SFT opphevar vedtaket om å stenge ned dei eldste produksjonshallane i Årdal og Høyanger innan 2006.