Statsbudsjettet - en katastrofe

Regjeringen følger opplegget fra kommuneproposisjonen med minimal økning i inntekter til kommunene.