Å drepe et fattig folk

Et av de største fremskrittene i menneskeartens historie inntraff da våre forfedre kom på ideen å fange dyr levende og avle dem som husdyr.