Ingen krig i Irak!

Krig er inga løysing på ein konflikt. Det er ei utsetjing. Ja, krig er sjølve spira til vidare vald og destruksjon.