Å slåss mot vindmøller

«Å slåss mot vindmøller» er et uttrykk som brukes om å kjempe en nytteløs kamp. Det kan bli en slik kamp for alle som vil bekjempe mobbing.