Finnes det ikke grenser for politisk feighet?

Den norske regjering med et overveiende flertall i Stortinget bak seg har besluttet at norske stridskrefter skal delta i allierte operasjoner i Afghanistan.