Waardals skitne historie

1947 Waardals kjemiske fabrikker AS blir grunnlagt. De holder til i leide lokaler på Stend i Fana.