Bilfri Festplass!

Vi har med glede kunnet se hva byens politikere, her med byrådet i spissen, har greid å realisere på en måte som ingen andre byer og kommuner i Norge klarer.