Ønsker egen tagge-beredskap

Bydelsdirektør i Fana, Nina Solberg Nygaard, ønsker en felles kommunal styrke som skal bekjempe graffiti og tagging.