Terrorisme i akademisk belysning

Kronikørene Hege Toje og Bård Kårtveit (BT, 10.6.03) viser vei til en ny forståelse av tidens mest skremmende fenomen; den «internasjonale» terrorismen.