Vegrer seg mot byrådet

Oddny Miljeteig, Sosialistisk Venstrepartis nye førstedame i Bergen, vil ha makt.