Uønsket atferd i skolen - hva gjør vi?

Uønsket atferd i skolen står på dagsordenen i samfunnsdebatten. Hva kan årsakene være til at Skole-Norge ikke takler uønsket atferd bedre?