Den usynlige ensomheten

Selv om sosiale medier gjør det lettere enn noen gang å holde kontakten med mennesker rundt oss, føler stadig flere unge seg ensomme.

Ensomhet noe de fleste av oss unngår å snakke om, spesielt dersom det angår oss selv, mener Elise (16). Foto: Øivind Hovland

Publisert:

Da den unge skotske artisten Emeli Sandè mottok Brit Awards for beste kvinnelige artist og beste album tidligere i år, holdt hun en uvanlig åpenhjertig takketale. ”Det at så mange mennesker har hørt dette albumet og funnet styrke i disse ordene er helt utrolig. Det får meg til å føle meg mindre ensom. Det jeg skrev i disse tekstene er ting jeg ellers ikke tør å si” . Selv en populær og verdenskjent artist kan altså føle seg ensom.

Likevel er ensomhet noe de fleste av oss unngår å snakke om, spesielt dersom det angår oss selv. Antallet ensomme blant unge i Norge har økt, men fortsatt er det et tabulagt emne. Vi må snakke mer om ensomheten, og få ensomhet blant unge til å bli et mindre tabulagt emne.

Økende prestasjonspress

Ensomhet trenger ikke alltid å oppstå på grunn av mangel på venner og folk du har rundt deg. Noen er ensomme fordi de mangler følelsen av tilhørighet, som for eksempel til en vennegjeng. Andre opplever ensomhet på grunn av de høye kravene som blir stilt til oss.

Prestasjonskravet har økt de siste årene. Folk rundt oss forventer mer, men mest av alt forventer vi mye av oss selv. Vi prøver å være vellykkede på alle mulige områder, og sliter oss mer ut i vår streben etter å være vellykket enn på å gjøre noe vi virkelig brenner for. Det er viktig å huske at ingen er perfekte, at folk er forskjellige og at vi er flinke på ulike områder.

Glansbilde av det perfekte liv

Med Internett og sosiale medier har det blitt lettere å holde kontakt og ta kontakt med folk. Så hvorfor er vi likevel mer ensomme enn før? Flere velger å sitte inne enn å gå ut og gjøre noe sosialt. Folk skjuler ensomheten sin bak skjermen.

Ensomhet er et usynlig problem som er vanskelig å snakke om.

De sosiale mediene bidrar til kravet om å vise at vi lever et ”perfekt” liv. Vi legger ut bilder på Instagram for å vise at vi er med venner og har det kjekt. Ofte er det viktigere med et bra bilde enn å faktisk være til stede og ha det sosialt og kjekt.

Det finnes mange som har opp mot 1000 venner på Facebook, men som likevel ikke har noen å ringe til dersom de sliter eller bare har noe på hjertet de vil dele. Ensomhet er et usynlig problem som er vanskelig å snakke om. Kanskje er det enda vanskeligere å snakke om dersom du er populær og blir sett på som en person alle forventer har mange rundt seg.

Mangler tilhørighet

Tilhørighet er et viktig ord når man snakker om ensomhet. Mange unge er ofte med i en slags gjeng eller et lag. Andre holder på med ulike idrettsaktiviteter som fotball eller håndball, eller er kanskje medlem i et band. Men det er også mange som bare har skolen, og ikke en gruppe de hører til eller en aktivitet på fritiden. Da er det lett å føle seg utenfor og alene, spesielt i helger og ferier, og å miste den sosiale kontakten og tilhørigheten.

Det som er bra med ensomhet er at det er en følelse, og dermed noe som kan forandres. Kanskje kan det være bra å være litt ensom iblant. Kanskje ensomhet kan få deg til å finne ut hva du egentlig vil med livet.

Selv har jeg alltid hatt mange gode venner rundt meg. Likevel har jeg følt meg ensom i perioder. Da har musikken vært god å ha. Det å bare sitte og spille og leve inn i sin egen verden har vært til god hjelp for meg.

Elise Tangen (16)