Byråd - eit intermesso?

Ingen av bystyrepartia ville ha gått med på dei fleste av kutta i framlegget til 2003-budsjett dersom den gamle rådmannen (og formannskapsmodellen) hadde rådd grunnen!