Finansiering av Hardangerbrua

I Finansieringsplanen for Hardangerbrua er det lagt opp til kr 150.000.000 frå staten for å få brua fullfinansiert.