Færre barn til mindre intelligente!

Ifølge Bergens Tidende av 30. september raser debatten i Danmark om ovenstående. Men hva er intelligente?