Hardangerpakka

Hordaland Venstre sin fylkesordførarkandidat Harald Hove la torsdag fram ideen om ein Hardangerpakke til rassikring og vegbygging i Hardanger.