Meningsløse fartskontroller

Eirik Blakstad (BT 28. okt.) må da være en av dem som bruker horn og lys når trafikken flyter i 80 km/t (+ 10 %) og prøver forbikjørsler på smal 30 km/t vei i fart mellom 30-35 km/t (Grimseidvegen)? Alder?