Ærverdige universiteter og styreformer

Statsråd Kristin Clemet skriver i BT (2.10.03) at hun ikke har tatt stilling til noen av forslagene Ryssdal-utvalget har fremlagt om universitetenes og høyskolenes organisasjons- og tilknytningsform.