Vern om AFP-ordningen!

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 1988 ble ordningen med Avtalefestet pensjon etablert.