Advokatmekling alternativ til rettssak

Mette Cecilie Greve sluttar som lagdommar etter ti år for å bli advokat og meklar. Advokatar kan koma til å løysa -tvistar betre og billegare enn domstolane.