Advarsel til byråkratiet

Vegkontoret i Hordaland har selv gjort det lett for regjeringen å legge regionalkontoret for Statens Vegvesen på Vestlandet til Leikanger.