Får minimal effekt i Bergen

Gaia Trafikk har i dag berre seks bussar registrert i den klassen dei nye reglane i utgangspunktet vil gjelde for - klasse 1.