Mangel på småfolk

Barnehageforliket i Stortinget utløyste dei første protestane mot at småbarnsforeldra held på å legge labbane på for mykje av samfunnskaka. Men sjeldan får vi høyre den viktigaste grunnen til at det bør bli slik: Vi økslar oss for dårleg, skriv vår onsdagsskribent Einar Førde.