For gammel for slagbehandling

Jeg ser at det er kommet flere reaksjoner på artikkelen om «60 års aldersgrense for slagbehandling» som stod på trykk i Bergens Tidende 29.01.01. Felles for alle innleggene er at det tas sterk avstand fra sykehusets måte å prioritere pasientene på. Innsenderne uttrykker alle bekymring for hva som vil skje når en slik praksis blir standard prosedyre for eldre slagpasienter.