Retten til evangeliet

Kjære leser – og spesielt til Odd Lohne og Elin Greve og andre som kanskje er kritiske.