Ingen kan lære å gå før de kan krabbe !

Kampen mot vold og rasisme starter i det hjemmet der gode holdninger er en naturlig del av hverdagen. Et barn som aldri går gjennom krabbestadiet, blir aldri god til å gå.