Nyanser i pornodebatten

Marit Synnevåg uttaler seg om porno i BT 26. juni. Her fremsetter hun flere påstander det er verdt å se nærmere på.