Eldre og bil

I forbindelse med forslaget om at eldre bilførere bør «lukes ut» av trafikken på grunn av manglende kjøreferdigheter kan følgende forkortete og tilfeldig valgte opplysninger i BA og BT forhåpentlig være en tankevekker for rette vedkommende: