Har vi en høy kronekurs?

Ja, det skrives ofte om at den høye kronekursen skaper vansker for eksportnæringen. Det skrives lite om hva som bør være en normal kronekurs.