Barnehagene i Bergen under sterkt press!

Bergen kommune sliter med dårlig økonomi og budsjetter som går i minus.