Gasskraftverk og algeoppdrett

I forbindelse med diskusjonen rundt gasskraftverk har undertegnede sammen med andre foreslått en teknologi for videreutvikling av konvensjonelle gasskraftverk.