Hevn og selvforsvar

Grensen mellom hevn og selvforsvar kan være vanskelig å trekke, men det kan ikke være opp til den enkelte stat å trekke den. skriver professor dr. jur. Jørgen Aall ved Rettsvitenskapelig seksjon ved UiB «Det ville føre verden tilbake til jungelens lov,» som det heter i en enstemmig sikkerhetsrådsresolusjon fra 1975.