Etterlyser ransbil

Lensmannen i Voss er interessert i opplysningar om ein lys personbil i samband med det væpna ranet i Vangsgata sundag kveld.