Ryddesjau i skjelnæringa

Ein storstila ryddesjau har gjort at 240 konsesjonar for skjeldyrking er fjerna siste halvåret. Nye søkjarar står i kø.