Tilstår millionsvindel

Fiskeeksportøren Jarle Kvalheim (51) i Måløy, som blei pågripen av Økokrim i går, tilstår å ha forfalska momsoppgåver sidan 1995. Han veit ikkje kor stort beløpet er, men politiet meiner det dreier seg om minst 220 millionar kroner.