Uranstøv etter NATO-bombing

Alt i oktober 1999, dvs. for nesten halvannet år siden, ble hjelpearbeidere i Kosovo advart mot uranstøv. Advarslene kom fra KFOR-styrkene, som oppfordret hjelpearbeiderne til å holde seg 50 meter unna steder der NATO angrep med såkalt DU-ammunisjon.