Bevar Krohnegården, bystyre!

Om ikke lenge skal bystyret avgjøre om idrettslaget Løv Ham skal få bygge et gigantisk idrettsanlegg i naturområdet Krohnegården.