Elvis og vi

Ein kan seie at det finst viktigare ting, men for nokon er det alltid noko som er viktigare, same kva ein tar for seg, og for ganske mange menneske er det faktisk dette som er det viktigaste i livet.